Raske bilsporter


Bilsport er en fin publikumsidrett. Løp som kjøres på bane er spesielt publikumsvennlige, ettersom man kan følge hele løpet fra tribunen. Nascar er verdens mest populære bilsport. Sporten er mest utbredt i USA, men folk fra hele verden følger løpene på TV. INDYCAR er en annen sportsgren, som kjøres hovedsakelig i USA.

Formel 1 er en av de mest populære bilsportene på verdensbasis. I Formel 1 brukes biler som ikke ligner på vanlige biler. Disse bilene er lave, flate og har store hjul. Formel 1 er kjent verden over, og førerne kommer fra mange land. Det kjøres også formelløp i lavere klasser. Navnet formel betyr ganske enkelt at alle bilene skal følge visse regler, en formel for hvordan de skal være oppbygd.

Rallycross og rally er også populære publikumsidretter. Rallycross kjøres på lukkede baner. Banene har grusdekke eller jorddekke, og det er skarpe svinger og hopp på banen. Rally kjøres på vanlige veier, og løpene er inndelt i fartsetapper og transportetapper. Ettersom rallyene kan gå over lange avstander, er det litt vanskeligere å følge løpet fra tilskuerplass, men på TV er det veldig enkelt å følge konkurransene. Norske førere gjør det bra både innen rally og rallycross.