Street racing

Street racing, eller gatebilløp, kan være både lovlige og ulovlige. Løpene kan være spontane eller de kan være planlagte. Ulovlige løp er både farlige og uansvarlige, mens lovlige løp er morsomme både for førere og publikum. Siden starten av 90-tallet har det vært arrangert lovlige gatebilløp i Norge. Noen av løpene kjøres i gater, mens andre kjøres på bane. Banekjøringen deles inn i ulike klasser, som frikjøring, gatebil exclusive (sportsbiler), drifting, drifting pro og gatebil extreme. Bilene som deltar må være i god teknisk stand og være rene og fine. Bulkete eller rustne biler får ikke delta i løpene. Det stilles mange tekniske krav som bilen må oppfylle. Man kan finne mer informasjon om gatebilløp på Gatebil.no.Nye førere må delta på et kort førerkurs før de kan konkurrere, men man trenger ikke å være profesjonell bilfører for å delta i gatebilløp. Alle kan bli med og ha det moro. Aldersgrensen for å delta er 18 år, og man må ha gyldig førerkort. Man skal også være edru under løpet, og man skal bruke hjelm. Det anbefales også at man bruker kjøredress. Bilene må gjennom teknisk kontroll før start, og det forventes at man følger reglene. Førere som ikke følger reglene under løpet, får svart flagg. Da må de avbryte løpet. Ved grove overtredelser kan man også bli nektet å kjøre resten av dagen eller helgen.